sex dating in hollister north carolina - Dating ljubezen slovenija

Dve zelo pomembni učenji sta soodvisen nastanek in praznina.Temelji budistične tradicije in prakse so Trije Dragulji: Buda, dharma in sangha (skupnost).

dating ljubezen slovenija-70dating ljubezen slovenija-33

Dating ljubezen slovenija

Zgodnejše biografije, kot so Buddhačarita, Mahavastu iz šole lokottaravadin in Lalitavistara sutra iz zgodnje mahajanske / sarvastivadske šole, se vsebinsko razlikujejo od zgodbe iz Džatak.

Akademski poznavalci neradi dajejo dokončne sklepe o zgodovinskih dejstvih Budovega življenja. v skupnosti, ki je bila tako geografsko kot tudi družbeno na obrobju severovzhodnega dele indijske podceline.

Večina se jih strinja, da je živel, poučeval in ustanovil meniški red, vendar ne sprejemajo soglasno vseh podrobnosti iz njegovih biografij. V tej zgodbi kmalu po rojstvu princa Gavtame na obisk k očetu, kralju Šuddhodani, pride astrolog in mu prerokuje, da bo Siddhartha postal velik vladar ali pa se bo odpovedal materialnemu svetu in postal svetnik, vendar je vse odvisno od tega, ali bo videl, kakšno je v resnici življenje zunaj zidov palače.

Budízem je religija in filozofija, ki izvira iz indijske podceline in obsega raznoterost tradicij, prepričanj ter praks, ki naj bi večinoma temeljile na učenjih Siddharthe Gavtame, bolj znanega po imenu »Buda« (kar v sanskrtu in paliju pomeni »prebujen«). Theravada ima veliko število pristašev na Šrilanki in v Jugovzhodni Aziji.

Buda je živel in učil na vzhodnem delu indijske podceline med 6. Mahajano najdemo v Vzhodni Aziji; vključuje tradicijo čiste dežele, zen, budizem ničiren, tibetanski budizem, šingon ter tendai.

Last modified 17-Sep-2016 03:34