dating websites net - Mga dating pangalan ng pilipinas

Magsisimulang umihip ang hanging amihan pagdating ng Oktubre, bagaman ang ilang bahagi ng kapuluan ay makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan.

Angkop na angkop ang naturang klima para sa pagsasaka, paghahayupan, pagbubuo ng industriya, at kahit sa paglalakbay.

Humigit-kumulang na nasa 26.5° sentigrado ang temperatura ang umiiral sa buong taon.

mga dating pangalan ng pilipinas-29mga dating pangalan ng pilipinas-22

Binubuo ng kagubatan, sari-saring tubigan, at iba't ibang uri ng lupa ang Pilipinas na malimit angkop sa agrikultura, minahan, turismo, agham, at iba pa.

Pilipinas ang gagamiting opisyal na pangalan ng bansa sa buong Wiki Filipino, alinsunod sa kasaysayan, samantalang ang “Pilipinas” at “Philippines” ay gagamiting varyant ng naturang salita.

Pananatilihin ang mga pangalang pantanging gaya ng “Unibersidad ng Pilipinas”, ngunit ang mga bagong katawagan na ikinakabit ang “Pilipinas” ay “Pilipinas” ang gagamitin.

Isang kapuluan na bansa ang Repúbliká ng̃ Pilipinas, na kilala rin bilang Pilipinas.

Binubuo ang bansa ng higit-kumulang na pitong libo, isang daan at pitong (7,107) mga pulo.

Last modified 03-Feb-2016 18:27